Како да говориме со децата

Во говорните стимулации на децата  важен е и вашиот говор да е едноставен и краток за да можат децата да ве разберат. Додека им говорите на децата гледајте ги во очи и спуштете се на висина на децата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *