Дислалија

Дислалијата е најчесто пореметување. Претставува артикулационо пореметување каде детето не е во можност да ги изговори правилно некои гласови.