Хиперактивност

Дете кое е хиперактивно може да ги има и следниве симптоми:

  • недостаток на внимание
  • немир
  • отежната социјализација
  • говорот е развиен или недоволно развиен
  • потешкотии во учењето
  • недостаток на концентрација
  • избегнува друштвени игри